Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Köklüce Şubesi’nden

Kırım Derneği Köklüce Şubesi’nin 22 Nisan 2023 tarihli İlk Genel Kurulu yapıldı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Köklüce Şubemiz'in İlk Olağan Genel Kurulu Toplantısı 22 Nisan 2023 tarihinde Köklüce Köyü Kahvehanesinde Köy halkı ve Kurul üyeleri ile birlikte gerçekleştirildi. 

Başkan Şaban ATÇI’nın açılış konuşmasının ardından verilen önerge ile Divan Kurulu Başkanlığına Alaattin SEZER, Başkan Yardımcılığına Hasan KAYAR , Yazmanlığa Esra ALANBAY ve Hatice KAYAR oybirliği ile seçildi.

Divan Kurulunun oluşturulması ile “Saygı Duruşu İstiklal Marşı” ve Kırım Tatar Milli Marşı “Ant Etkenmen” okunarak gündem maddelerine devam edildi. 

Yönetim Kurulu Kuruluş döneminde ve genel kurula kadar yapılan faaliyetler Şaban ATÇI tarafından hazırda bulunanlara anlatıldı

Şubemiz yeni kurulduğundan dolayı Gelir gider tablosunun henüz daha oluşmadığı,tahmini bütçenin ilk genel kurul toplantısı olduğu için ve üye sayısının net olmamasından dolayı belirlenemediği ibraz edildi ve dernek organlarının seçimine geçildi. 

Tek liste halinde gerçekleştirilen dernek organları aşağıdaki şekli ve oybirliği ile kabul edildi.


Yönetim Kurulu Üyeleri

Şaban ATÇI 

Büşra KAYAR 

Bahaddin KAYAR

Ömer YILMAZ 

Servet ODAMAN

Hatice KAYAR 

Lütfi TURHAN

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Mahmut ATAY

Öner ATAY

Murat SEVGİCAN

Necati POLAT

Seher GİRGİN

Denetleme Kurulu Üyeleri 

Hasan KAYAR

Latif KIZILKAYA

Nesrin ÖZKAN

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Esra ALANBAY

Erdoğan KAYAR

Gürkan KAYAR

Disiplin Kurulu Üyeleri

Ünal ÇELEBİ

Emine YILMAZ

Taner TOPÇULAR

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Alaaddin SEZER

Ümit ÖZKAN

Cemil ATAMAN

Dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından, genel kurulumuza katılan bizleri yanlız bırakmayıp destek olan köy halkımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimizi sunarak mübarek oraza bayramlarını tebrik ederek genel kurul tamamlanmıştır.

Genel kurul toplantısının ardından ilk toplantısını gerçekleştiren Yönetim Kurulu görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirledi.


Başkan : Şaban ATÇI 

Başkan Yardımcısı : Büşra KAYAR 

Sekreter : Bahaddin KAYAR

Muhasip : Ömer YILMAZ 

Veznedar : Servet ODAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi : Hatice KAYAR 

Yönetim Kurulu Üyesi : Lütfi TURHAN